top of page
portret.jpg

Marie Jirásková is a Czech artist and set designer who creates objects, installations, performances, conceptual photographs, site specific, enviromental and lighting projects in parallel with the design of theater productions and films.

Marie Jirásková je česká výtvarnice a scénografka, která souběžně s designem divadelních inscenací a filmu vytváří objekty, instalace, performance, konceptuální fotografie, site specific, enviromentální a světelné projekty.

Bio: Bio
bottom of page